Moottoripyöräkortti

Ilmoittaudu kurssille täältä, ja valitse ”Aloitustunti kaikille ajokorttiluokille”. Voit ilmoittautua myös puhelimitse, sähköpostitse tai tulemalla käymään toimistossamme.

Ensimmäistä ajokorttiaan suorittavan tulee 1.7.2018 jälkeen käydä 4 teoriatunnin mittainen EAS- koulutus (Ensimmäisen ajokortin suorittajan- koulutus), joka on pakollinen koulutus liikenteen perusteista.

Jos sinulla on jo aikaisemmin suoritettu ajokortti (esim. AM120-, AM121- tai B- kortti) , ei sinun tarvitse käydä EAS- koulutusta. Tätä koulutusta ei tarvitse käydä kuin kerran. Eli jos aiot myöhemmin suorittaa henkilöauton ajokortin, ei koulutusta tarvitse käydä uudestaan.

Moottoripyöräkurssiin kuuluu lisäksi 5 ajotuntia sekä kolme koetta: teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe.

Kaikki oppilaamme käyvät ensin 45minuutin mittaisen infotunnin, jossa käymme läpi autokouluun sekä ajokortin suorittamiseen liittyviä perusasioita. Tämän jälkeen jokainen etenee kurssilla oman aikataulunsa mukaan, käyttäen hyväksi kurssin hintaan kuuluvaa nettipohjaista itseopiskelumateriaalia sekä oppimisympäristöä. Ajotunnit sovitaan jokaiselle oppilaalle erikseen, oppilaan oman aikataulun mukaisesti.

A1-luokan ikäraja on 16 vuotta. Kevytmoottoripyöräkortti oikeuttaa kuljettamaan moottoripyöriä, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW ja teho/painosuhde enintään 0,1 kW/kg 

 

A2-luokan ikäraja 18 vuotta. A2- moottoripyöräkortti oikeuttaa kuljettamaan moottoripyöriä, joiden enimmäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa suurempi. 

A- luokan ikäraja on 24 vuotta. Moottoripyöräkortti A oikeuttaa kuljettamaan kaikenkokoisia moottoripyöriä.